Lokacije

MIN Obrane Krešimirov trg 1 — P.B Sveti Ivan Jankomir — S. Raškaj 1, 2, 3, 7, 8, 9,10 — Gruška 18 — P.V Njegovana 4-7 — S. Batušića 9, 13, 15 — Veslačka 14, 14a, 14b — Crnatkova 16, 20, 22 — Mrežnička 17 — Mladena Fiolića 14E,17