Lokacije

MIN Obrane Krešimirov trg 1
— P.B Sveti Ivan Jankomir
— S. Raškaj 1, 2, 3, 7, 8, 9,10
— Gruška 18
— P.V Njegovana 4-7
— S. Batušića 9, 13, 15
— Veslačka 14, 14a, 14b
— Crnatkova 16, 20, 22
— Mrežnička 17
— Mladena Fiolića 14E,17

Comments are closed.