Lokacije

MIN Obrane Krešimirov trg 1 — P.B Sveti Ivan Jankomir — S. Raškaj 1, 2, 3, 7, 8, 9,10 — Gruška 18 — P.V Njegovana 4-7 — S. Batušića 9, 13, 15 — Veslačka 14, 14a, 14b — Crnatkova 16, 20, 22 — Mrežnička 17 — Mladena Fiolića 14E,17

Lokacije

Srebrnjak 18, 42, 50 — Bosanska 4, 5, 19 — Zvonimirova 33, 45, 67 — Barčićeva 6, 8 — G. Krkleca 28, 34 — Stjepana Planića 15 — Osnovna škola Dugo Selo — Pupačićeva 1, 9,13,19 — Novi Prečac 26 — Milovana Gavazzija 2 — Dallmayr vending k.d.